Podatek dochodowy płacony od czynności cywilnoprawnych nakładany jest także wtedy, gdy dojdzie do sprzedaży nieruchomości kupionej mniej niż 5 lat temu. Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości i czy w jakiś sposób można go uniknąć? Artykuł został napisany przy współpracy z agencja nieruchomości SAY-HOME.

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej kupna

Zgodnie z przepisami, podatek od sprzedaży nieruchomości, na przykład domu jednorodzinnego czy mieszkania, nakładany jest wtedy, gdy do sprzedaży dochodzi w terminie krótszym niż 5 lat podatkowych od jej zakupu.

W przypadku sprzedaży nieruchomości lata podatkowe są liczone w inny sposób niż zwykłe. Wynika to z faktu, że pierwszy rok podatkowy zaczyna się odliczać dopiero po zakończeniu roku, w którym doszło do zakupu. Zatem wtedy, gdy nieruchomość została kupiona w 2015 roku, wtedy sprzedaż nieopodatkowaną można zrealizować od 2021 roku.

Aby doszło do naliczenia podatku, sprzedaż nieruchomości musi także przynieść zysk. Podatek liczony jest zatem wtedy, gdy została ona odsprzedana za wyższą cenę niż ta, za która ją kupiono.

Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości?

Wysokość podatku o sprzedaży nieruchomości to 19 proc. zysku na transakcji, czyli wartości dochodu. Zatem podatek od sprzedaży mieszkania czy domu jednorodzinnego będzie liczony od różnicy przy sprzedaniu i zakupie nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość została sprzedana z zyskiem, to wtedy podatek naliczony będzie od wysokości zysku. Gdy zatem Kowalski kupił mieszkanie za 200 tys. złotych, ale sprzedał za 250 tys. złotych, płaci podatek od 50 tys. złotych.

Przy obliczaniu podatku można odliczyć koszty, na przykład remont. Gdy zatem Kowalski wykonał w mieszkaniu remont za 40 tys. złotych, wtedy płaci podatek od kwoty 10 tys. złotych.

Jak można uniknąć podatku przy sprzedaży nieruchomości?

Istnieją metody uniknięcia podatku od sprzedaży nieruchomości. Przede wszystkim warto wskazać na możliwość zaczekania aż minie wskazany 5-letni okres. Gdy zatem nieruchomość sprzeda się po 5 latach kalendarzowych, podatek nie jest liczony.

Można także ominąć podatek od sprzedaży nieruchomości wtedy, gdy otrzymane ze sprzedaży środki zostaną przeznaczone na realizację własnych celów mieszkaniowych, przykładowo kupno czy budowę nieruchomości mieszkalnej. Należy pamiętać o tym, żeby przeznaczyć przychody z tytułu sprzedaży na ten cel w ciągu 3 lat podatkowych od sprzedaży – inaczej konieczne będzie opłacenie podatku.

Add Your Comment